Diensten

Advisering

Dolmans Budé Legal verleent de volgende diensten:

Advisering inzake aanbestedings-en contracteringsstrategie

Advisering inzake (Europees) aanbesteden

Begeleiding aanbestedings- en contracteringstrajecten

Advisering bij vastgoedvraagstukken en herontwikkeling van locaties

Advisering inzake contractenrecht

Advisering inzake huurrecht

Claimafhandeling

Second opinions

Lid van tenderboards en reviewboards

diensten

Opstellen contractdocumenten

Dolmans Budé Legal stelt contractdocumenten op zoals:

Aanbestedings- en contracteringsplannen en -documenten

Overeenkomsten ontwerpende partijen (architecten en ingenieurs)

Bouwteamovereenkomsten

Geïntegreerde contracten zoals DC, DB, DBM, DBFMO

Alliantieovereenkomsten

Projectontwikkelingsovereenkomsten

Samenwerkingsovereenkomsten

Koop- & verkoopovereenkomsten vastgoed

Huurovereenkomsten

Algemene voorwaarden

Adviesgebied

Gezien de uitgevoerde werkzaamheden heeft Dolmans Budé Legal veel ervaring met het privaatrechtelijk bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Ik ben dan ook goed op de hoogte met regelingen als UAV, UAV-GC, Aanbestedingswet 2012 en Gids Proportionaliteit, ARW2016, ARN2016 en DNR2011.

Trainingen

Dolmans Budé Legal treedt ook regelmatig op als docent bij opleidingen. De afgelopen jaren zijn trainingen gegeven op het gebied van contractering en aanbesteding voor bijvoorbeeld voor hogescholen en incompany trainingen bij diverse klanten.