Over mij

Mijn naam is Ingrid Dolmans-Budé. Sinds 2013 verleen ik onder de naam Dolmans Budé Legal diensten op het gebied van vastgoed, bouw- en aanbestedingsrecht. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring op dit terrein.

Ik heb zeer ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van (Europese) aanbestedings- en contracteringstrajecten voor zowel innovatieve als traditionele contracteringstrajecten. De afgelopen jaren ben ik diverse malen ingeschakeld geweest bij projecten met complexe aanbestedings- en contracteringstrajecten. Dit betreft zowel projecten in de publieke als de private sector voor utiliteitsprojecten en infrastructurele werken. Ik stel daarbij contracteringsstrategieën op, schrijf contracten voor ontwerpende en uitvoerende partijen, begeleid aanbestedingen, voer onderhandelingen met partijen en adviseer omtrent contractbewaking, geschillen en claims.

Ik ben gewend om in interdisciplinaire teams te functioneren, juridische processen te organiseren en complexe vraagstukken te vertalen naar praktische juridische en op maat gesneden oplossingen. In projecten fungeer ik vaak als schakel tussen verschillende disciplines of afdelingen.

Sidebar

Publicaties

Ik ben medeauteur van de boeken Praktisch Europees aanbesteden en Commercieel Vastgoed en publiceer regelmatig in vakbladen.

Nevenfuncties

Naast mijn adviespraktijk ben lid van de redactie van de Tendernieuwsbrief. Ik ben ook jarenlang bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, waarvan de laatste jaren als voorzitter.

Opleiding

Ik heb Nederlands recht gestudeerd in Maastricht met als afstudeerrichting privaatrecht. Ik heb diverse opleidingen gevolgd op het gebied van bouw, aanbestedings- en vastgoedrecht en de Grotius Academie Vastgoedrecht succesvol afgerond. Daarnaast heb ik diverse opleidingen gevolgd op het gebied van proces– en adviesvaardigheden.