Klanten

De afgelopen jaren is Dolmans Budé Legal betrokken geweest bij diverse grote projecten met complexe aanbestedings- en contracteringstrajecten. Dit betreft projecten in zowel de publieke als de private sector, variërend van utiliteitsbouw tot infrastructurele werken. Klanten zijn overheden, ondernemingen en zorginstellingen.

Hieronder treft u een selectie van klanten aan.

Ministerie IenW, RWS, ProRail, NS, Gemeente Amsterdam, Gemeente Amsterdam Metro en Tram, Gemeente Steenbergen, Gemeente Barneveld, Gemeente Enschede, Regio Tram Utrecht, Stadsregio Arnhem-Nijmegen, Waterschap Rivierenland, Waterschap Groot Salland, Waternet, Provincie Noord Holland, Provincie Friesland, Provincie Flevoland, Rijksvastgoedbedrijf, Altrecht, Sophia Revalidatie, Sint Jacob, Sein, VUmc, OLVG, Franciscus Gasthuis & Vlieland, Laurentius Ziekenhuis, Sophia Revalidatie, Hogeschool Inholland, Nemo, Havenschap Moerdijk.

Wilt u meer weten over de uitgevoerde werkzaamheden neem dan contact op via +31(0)6 52 851 753. U kunt natuurlijk ook mailen naar: dolmans@dolmansbudelegal.nl